tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by zanzabar13

 
1.
LOLZ is "Laugh Out Loud (with sarcasm)"
I don't know why I have an umbrella in my hand, lolz
viết bởi zanzabar13 15 Tháng một, 2012