2 definitions by zubey91

Top Definition
YLT
abbv for "YOU LIKE THAT" ususally used mostly on coorespondance

this can be a positive or negative pharase.
email

John: "hey sam i just won the lottery"

Sam: "ylt!"

here is a negative YLT

John: " I was riding my bike into work today, i checked this hot girl out and wiped out!!"

Sam : " haha! YLT!!!!!!!"
#you get z #you #like #that #insults
viết bởi zubey91 08 Tháng tư, 2011
the act of giving zero, zilch, nada, nothing
John: "hey Eric, can I borrow a dollar?"

Eric: "naa man you get Z"
#zero #zilch #nada #nothing #rejected
viết bởi zubey91 08 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×