2 definitions by zubey91

Top Definition
YLT
abbv for "YOU LIKE THAT" ususally used mostly on coorespondance

this can be a positive or negative pharase.
email

John: "hey sam i just won the lottery"

Sam: "ylt!"

here is a negative YLT

John: " I was riding my bike into work today, i checked this hot girl out and wiped out!!"

Sam : " haha! YLT!!!!!!!"
viết bởi zubey91 08 Tháng tư, 2011
the act of giving zero, zilch, nada, nothing
John: "hey Eric, can I borrow a dollar?"

Eric: "naa man you get Z"
viết bởi zubey91 08 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×