tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by zzMoronzz

 
1.
A smiley of a man or kirby flipping you off.
Person 1: L0l 1 0wn3d y0u n00b!
Person 2: W/e, t(^.^t)
Person 1: WTF?!
viết bởi zzMoronzz 19 Tháng năm, 2008