tìm từ bất kỳ, như là cunt:

Meshugener đến messed up from the chest up