Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

The River Boys đến the rock wipes a monkeys' ass with that excuse