Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

Build a mosque on that shit đến Bujubicle