tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

def head đến definitrly