Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

drop the Vicks off at the pool đến Droved Up