Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

eve 6 đến even uglier bitch trying to look pretty