Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

gender-blind đến gene pool monopoly