tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

Happier than a two peckered puppy đến happy booger