Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Haus the Boss đến have a seat