Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

I'm not a player I just crush alot đến I'm on yo ass