tìm từ bất kỳ, như là bae:

Iloilo City đến I love you, too!