Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

Illyum đến I love you, but fuck!