tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

i know karate, i know kung fu, you mess with me, i mess with you! đến ilaisa