tìm từ bất kỳ, như là half chub:

IT department đến ithinkwe'redoingcourseworktoday