tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

it don't mean nothin` đến I thought we were friends