tìm từ bất kỳ, như là swag:

ITDHT đến ithinkyouaresobeautiful