Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:

lolwsotcwltm đến Lolz (real definition)