Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

mean mugged đến meataholic