tìm từ bất kỳ, như là cunt:

ne đến Near-Blackout Drunk