tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

passing the torch đến pass-kicking