tìm từ bất kỳ, như là smh:

qweef log đến qwertyuioplmnbvcxzasdfghjk