tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

soap-raised đến sober as a knob job