Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

Shit Ness Monster đến shit on my dick and call me mason