Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:

Sicker than AIDS đến Sick Mother Fucker