Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

soap dropper đến so badass!