tìm từ bất kỳ, như là hipster:

the asshole doesn't fall far from the tree đến The Austs