Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

the end of the road (or "sof haderech") đến the explosion