tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

Throwing Him Under The Bus đến Throw it out!