Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

youfuckincockass đến you got terrorised