tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

youeez đến You got corn cobs in your ears