tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

and then you found twenty dollars? đến Andy style