Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

At least it's not semen. đến atomic bitchwax