Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:

Blood is thicker than water đến Bloodshits