tìm từ bất kỳ, như là cunt:

boring as tits. đến Born Again Single