Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

Boyfriend lie đến Boyle's Law