Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

broke-black đến Broken Hearing Aid