Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

climb a wall of dicks đến clingy-bitch