Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Cooter with teeth đến cop a beat