Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Damien Marley đến damned if you do, damned if you don't