Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

dem ballz đến demicious