Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

dis and dismissed đến disastrofucked