Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:

Don't need no booklearnin' đến don't take this the wrong way, but