Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

dropping your kids off at the pool đến drop the dime