Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Drop the Obamas off at the White House đến drought regret