tìm từ bất kỳ, như là half chub:

Fancy down town handshake. đến Fandaniel