Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Get Medium đến GET OFF MY LAWN YOU FUCKING KIDS!!!