tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

Going ghost đến going off like a frog in a sock